Smart Mobility

Kennis delen en samenwerken om slimme mobiliteitsoplossingen sneller en groter te realiseren

In Nederland lopen veel projecten waarin slimme mobiliteitsoplossingen geïmplementeerd en uitgerold worden. Vergelijkbare vraagstukken leven in veel projecten. Hoe kom ik tot een cyber secure oplossing? Hoe ga ik om met privacy van data? Wat vindt de gebruiker er nu eigenlijk van? Hoe kan ik effecten op lange termijn meten? Hoe maak ik duurzame architectuur keuzes? Welke standaarden bieden mij houvast?

De Smart Mobility Community for Standards and Practices staat voor de ontmoetingsplek waar industrie, kennisinstellingen, overheden en belangenverenigingen samen komen om sneller en grootschaliger tot ontwikkeling te brengen in Nederland.

Momenteel zijn er zeven randvoorwaardelijke thema's waar de community aan werkt: , , , , en Kruispunten. De uitdagingen per thema zijn opgenomen in een dat door de community is opgesteld. Deze werkagenda krijgt regelmatig een update vanuit relevante projecten en programma's om zo actuele en projectoverstijgende (internationale) ontwikkelingen te agenderen.

Recent opgeleverde producten

Dit position paper bevat aanbevelingen voor het gewenste gedrag bij...

dinsdag, oktober 17, 2017

This report is the deliverable of the second phase of the C-ITS platform (...

vrijdag, oktober 13, 2017

Modern vehicles produce lots of data; both by internal systems (OEM...

woensdag, mei 24, 2017

De Landelijke Ronde Tafels voor Smart Mobility zijn ontmoetingsplekken waar...

dinsdag, april 11, 2017

Nieuwsbrief ´On Track´