Vervolgstappen rapport EC 'access to in-vehicle data and resources’

12 oktober 2017 - 09:00 tot 13:00

Beste genodigden,

 

De EC heeft eind augustus een rapport van bureau TRL gepubliceerd over ‘access to in-vehicle data and resources’. Voor het rapport klik .

 

De EC beraad zich nog op de vervolgstappen. In NL willen we daar niet op wachten maar eerder met belanghebbende partijen en/of experts verkennen welke vragen en ideeën daarover leven. Daarmee willen we bijdragen aan kennisdeling, maar ook de beïnvloeding naar de Brussels besluitvorming kanaliseren, zo mogelijk met behulp van een gezamenlijke position paper die bruikbaar is voor publieke vertegenwoordigers in diverse gremia.

 

De 1e opzet voor de bijeenkomst op 12/10 van 9-11uur is:

-      Presentatie uitkomsten rapport

-      Presentaties uitkomsten experimenten RWS en RDW

-      Gelegenheid voor vragen, opmerkingen en suggesties

-      Bepalen van vervolgstappen, inclusief team voor de uitvoering

 

Indien belangstellend voor deelname, dan graag z.s.m. melden bij het secretariaat van DITCM (secretariaat@ditcm.eu) en mijzelf als verantwoordelijk trekker vanuit de community voor Standards and Practices.

 

Met vriendelijke groet,

Marcel Otto

Location: 
Connekt
Ezelsveldlaan 59
2611 RV Delft
Nederland