Kruispunten

Momenteel worden er diverse projecten uitgevoerd om de verkeersregelinstallaties te vervangen met de nieuwste technologie. Hiervoor worden publiek-private afspraken gemaakt in verschillende werkgroepen zoals (CVN, ASTRIN en IVER). Voor 2017 zijn de inhoudelijke onderwerpen die binnen het thema kruispunten aangepakt worden, de volgende

 1. Beheer en doorontwikkeling (innovatie) 5 iVRI koppelvlakken;
 2. Beheer en doorontwikkeling (innovatie) Dutch profiles: SPaT, MAP, CAM, DENM, SRM en SSM;
 3. Certificering koppelvlakken:
  1. NEN 3384 Veiligheidscertificering reeds wettelijk verplicht voor toestelfabrikanten;
  2. IVERA-TLC, van/naar TLC;
  3. TLC-FI en RIS-FI, tussen TLC en ITS Applicatie/RIS;
  4. V-log 3.0 en IVERA-APP, van/naar ITS Applicatie;
  5. TLEX-C en TLEX-D, van/naar TLEX;
  6. TT koppelvlak B, t.b.v. prioritering openbaar vervoer;
  7. TT koppelvlak B, t.b.v. prioritering nood- en hulpdiensten;
  8. TT koppelvlak t.b.v. logistieke apparatuur (FMS, TMS)
 4. Uitgifte en beheer unieke ID nummering van VRI’s en kruispunten (o.a. t.b.v. MAP);
 5. Uitgifte certificaten (digitale ID’s) t.b.v. autorisatie in de keten van iVRI naar TLEX;
 6. Toetsing op tijdige opdrachtverstrekking door wegbeheerders en aansluitend Kwaliteitsbewaking MAP typologieën.
 7. Toezicht houden op tijdige actualisering van MAP typologieën.
 8. Toezicht op beschikbaarheid afwegingskader (beleidskaders) tbv filtering van prioriteitsaanvragende voertuigen in C2
 9. Toezicht op beschikbaarheid afwegingskader (beleidskaders) tbv afhandeling van prioriteitsaanvragen door voertuigen aan C2
 10. Harmonisatie van beleidskaders ten behoeve van prioriteitsverlening bij iVRI’s.
 11. Toetsen op voldoen aan toetredingseisen (incl. besluitenlijst Talking Traffic), zowel initieel als vervolgens periodiek (mede op daadwerkelijke teruglevering van data aan WP3, plus de bruikbaarheid van teruggeleverde data)
 12. Actualiseren van toetredings- en aansluitvoorwaarden binnen de waardeketen.
 13. Releasemanagement, vaststellen en beheer van baselines

Focus in 2017 op VRI’s en Kruispunten. Naarmate er meer geautomatiseerd zal worden en er ook  minimale veiligheidseisen gesteld zullen worden aan kwaliteit en betekenis daarvan, zal de noodzaak om tot gezamenlijke afspraken (techniek, rollen/taken/verantwoordelijkheden, ketenaansprakelijkheid, kosten) te komen verder toenemen.

Primaire tabs