Alle thematrekkers zijn bekend

04 oktober 2017

Met de doorstart als Community for S&P is tegelijkertijd een andere invulling gegeven aan de wijze waarop gedragen afspraken tot stand komen. In plaats van het regelmatig organiseren van tafels met een voorzitter, is in de afgelopen zomervakantie gezocht naar thematrekkers die samen met u als belanghebbenden in de community, de werkagenda opstellen en realiseren. Deze thematrekkers organiseren op basis van behoeften vanuit projecten en beleid, een proces om onbekendheden en issues scherp te krijgen. De thematrekkers zijn tevens verantwoordelijk om dat proces te laten uitmonden in gedragen oplossingen en concrete ‘producten ’ van en voor bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Op deze wijze beogen we efficiënter de randvoorwaardelijke aspecten zoals security, productaansprakelijkheid, interoperabiliteit gezamenlijk op te pakken en voort te bouwen; En hiermee kennis en geleerde lessen beschikbaar te maken in plaats van in ieder project opnieuw het wiel uit te vinden.

Graag stellen wij de volgende thematrekkers aan u voor. Samen met programmamanager Joelle van den Broek vormen zij het trekkersteam wat zorgt voor inhoudelijke voortgang, planning en procesactiviteiten.

Architectuur & Interoperabiliteit:                     

Data:                                                                     

Human Behaviour:                                                 

Juridisch:                                                  

Kruispunten:                                            

Security: