Werkagenda 2017

 

Op 19 mei is met de stakeholders van de Smart Mobility Community besproken welke vraagstukken er in de werkagenda 2017 opgepakt zouden moeten worden. Deze input is verwerkt in een concept werkagenda die eind mei gepubliceerd is met het verzoek de agenda aan te vullen voor 9 juni.
Onderstaand vindt u de meest actuele definitieve werkagenda.

Definitief tussen haakjes omdat het een levend document is, die minimaal twee keer per jaar bijgesteld zal worden.

Klik hier voor